ارسال مقاله به ما

   سلام  دارم خدمت مخاطبان وبلاگ ” تو همه اندیشه ای”.

    باید درنظر داشت آنچه که لزوماً در این صفحه به نمایش گذاشته می شوند، متناسب با عنوان وبلاگ نیست ؛ بلکه هدف ما این است تا بتوانیم اندیشه ها را در معرض نقد وبررسی قرار داده و به صحتمندی آن بیفزایم. نقد ودیدگاههای صاحب نظران واساتید به ما کمک خواهد کرد تا گفتمان اصلاح گرایانه  را به وجود آورده  و نکات ضعف را برجسته نماییم. ما معتقدیم که در فرایندی همیاری وهم اندیشی می توانیم خطاها ونظرهای صواب را از هم تفکیک  داده و به شناخت معقول و بهتر دست یابیم.  وبلاگ” توهمه اندیشه ای”  افتخار دارد تا به همیاری شما یک فضای مطلوب را برای گفتمان شکل داده  ویک مکان مناسب برای انتشار مطالب تخصصی شما عزیزان باشد.

اگر مطلب برای انتشار دراین وبلاگ می فرستید، باید متوجه نکات ذیل باشید:

1-      مطالبی که می فرستید، باید جنبه علمی داشته و به صورت همه جانبه، امانت داری در آن مراعات شده باشد. ذکر منابع برگرفته شده، ضروری بوده و در صحتمندی مطلب شما کمک می کند. به جز از مطالب تحقیقی که به صورت مشاهده صورت گرفته، دیگر مطالب بدون ذکر منابع آن غیر قابل انتشار است.

2-      مطالب به صورت تنقیح شده وبدون اشتباه تایپی ونگارشی وغیره اصول نوشتاری، به ما ارسال شود.

3-      مطالب را به صورت فایل ورد فرستاده و موارد ارجاع را مشخص نمایید. در اخیر، نام وآدرس ایمل شما ضروری می باشد.

4-      مطالبی را که به وبلاگ می فرستید، نباید به کدام جایی دیگر منتشر شده باشد، هم چنیین تا سه روز اجازه نشر آن را در جایی دیگر ندارید.

5-      مطالب شما توسط تیم متخصص مورد مطالعه قرار می گیرد، چنانکه دو نفر از اعضای تیم آنرا مورد تایید قرار ندهد، مطلب شما به نشر نمی رسد.

در انتظار مطالب شما هستیم.

خواهشمندیم اساتيد و محققاني كه بر ما منت مي‌نهند و اين سايت را شايسته انتشار مقالات و يادداشت‌‌هاي ارزشمند خود مي‌دانند، آثار خود را از طريق ايميل [email protected] ویا       [email protected]  برايمان ارسال نمايند تا در معرض توجه و بهره‌مندي‌ خوانندگان وبلاگ  قرار گيرد.

самые индивидуалки петербурга
27 نوامبر 2011 دسته‌بندی‌نشده

Categories

Meta